transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Knallepulver, sockerbitar och mjältbrand. Mystiska budskap från knallar, baroner och misstänkta terrorister

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Svensk etnologisk tidskrift (Kulturella Perspektiv), 11 ( 2 ) s. 2-11
ISSN:
1102-7908
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2002
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Concepts such as horror, threat and anxiety have become important in media history and in the risk society. This study deals with arsenic poisoning, anthrax attacks and trading with poision in the old and the modern society. Terrorism has developed in society and affects indivuals´life and welfare. Terrorism has also become a part of the media coverage and crisis journalism. The horror of poisoning is a part of history and will continue to be constructed as leading prime time news in the future.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Farmaceutisk vetenskap ->
Toxikologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Kommunikationsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Nyckelord:
Anthrax (mjältbrand), terrorism, baroner, Knallar, arsenik, gift, pulverbrev, Sverige
Postens nummer:
45721
Posten skapad:
2007-08-24 20:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007