transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Helicopter Ambulance System and Injury Reporting in Sweden´s Mass Media: A Content Analysis of the Swedish News Agency 2000-2004

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Air Medical Journal. The Journal of Transport Medicine, 24 ( 3 ) s. 124-125
ISSN:
1067-991X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
Helicopter Ambulance System, Injury reporting, Content Analysis, the Swedish News Agency, Injury event
Postens nummer:
45718
Posten skapad:
2007-08-24 20:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007