transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Movimientos sociales y modernidad de los medios de communicación. Industria de los medios de communicación: amigos o enemigos?

Författare och institution:
Abby Peterson (Sociologiska institutionen); Håkan Thörn (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Comunicación y Sociedad , ( 35 ) s. 11-44
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1999
Språk:
spanska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
45706
Posten skapad:
2007-08-24 15:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007