transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

TOP2A and HER2 gene amplification as predictors of response to anthracycline treatment in breast cancer

Författare och institution:
K. Villman (-); J. Sjostrom (-); R. Heikkila (-); Ragnar Hultborn (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi); P. Malmstrom (-); N. O. Bengtsson (-); M. Soderberg (-); E. Saksela (-); C. Blomqvist (-)
Publicerad i:
Acta Oncol, 45 ( 5 ) s. 590-6
ISSN:
0284-186X (Print)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The purpose of this study was to evaluate amplification of topoisomerase IIalpha (TOP2A) and HER2 genes as predictors of response to chemotherapy in advanced breast cancer. Gene copy number of TOP2A and HER2 were analysed with chromogenic in situ hybridization (CISH) on paraffin-embedded tissue sections from the primary tumour of 85 patients treated with anthracycline containing chemotherapy. TOP2A gene amplification was present in 14 (16%) and HER2 gene amplification in 38 (45%) of the primary tumours. Two of the 14 cases with TOP2A amplification were amplified without concurrent HER2 amplification. Neither TOP2A nor HER2 gene amplification were significantly associated with response to chemotherapy (p = 0.35 and p = 0.49, respectively).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
Nyckelord:
Adult, Aged, Anthracyclines/*therapeutic use, Antibiotics, Antineoplastic/therapeutic use, Antigens, Neoplasm/analysis/drug effects/*genetics, Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols/therapeutic use, Breast Neoplasms/diagnosis/*drug therapy/*genetics, Chromogenic Compounds/diagnostic use, DNA Topoisomerases, Type II, Eukaryotic/analysis/drug effects/*genetics, DNA-Binding Proteins/analysis/drug effects/*genetics, Disease Progression, Female, *Gene Amplification, Genes, erbB-2/drug effects/*genetics, Humans, In Situ Hybridization, Middle Aged, Predictive Value of Tests, Sensitivity and Specificity, Tissue Array Analysis/methods, Treatment Outcome, Tumor Markers, Biological/analysis/*genetics
Postens nummer:
45698
Posten skapad:
2007-08-24 14:44
Posten ändrad:
2010-01-26 12:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007