transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Coronary heart disease mortality after 5 years of adjuvant tamoxifen therapy: results from a randomized trial

Författare och institution:
B. Nordenskjold (-); J. Rosell (-); L. E. Rutqvist (-); P. O. Malmstrom (-); J. Bergh (-); N. O. Bengtsson (-); T. Hatschek (-); Arne Wallgren (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för onkologi); J. Carstensen (-)
Publicerad i:
J Natl Cancer Inst, 97 ( 21 ) s. 1609-10
ISSN:
1460-2105 (Electronic)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
From January 1, 1983, through December 31, 1992, a total of 4610 patients entered a randomized trial that compared mortality among patients receiving 2 years of adjuvant tamoxifen therapy with that in patients receiving 5 years of adjuvant tamoxifen therapy, 4175 of whom were recurrence free after 2 years of tamoxifen therapy. Among the 2046 patients randomly assigned to the 5-year group all-cause mortality, breast cancer-specific mortality, and the incidence of contralateral breast cancer were reduced, compared with those among 2129 patients randomized in the 2-year group, but the incidence of endometrial cancer was increased. In addition, mortality from coronary heart disease was statistically significantly reduced in the 5-year group, compared with that in the 2-year group (hazard ratio = 0.67, 95% confidence interval = 0.47 to 0.94; P = .022 [two-sided Wald test]). Ten years after surgery, 2.1% of the patients in the 5-year group and 3.5% of those in the 2-year group had died from coronary heart disease. No statistically significant increases in mortality from other heart diseases, cerebrovascular diseases, or other vascular diseases were observed.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
Nyckelord:
Aged, Antineoplastic Agents, Hormonal/*administration & dosage, Breast Neoplasms/*drug therapy/prevention & control, Chemotherapy, Adjuvant, Coronary Disease/*mortality, Drug Administration Schedule, Estrogen Receptor Modulators/*administration & dosage, Female, Humans, Incidence, Middle Aged, Mortality/trends, Odds Ratio, Postmenopause, Proportional Hazards Models, Registries, Sweden/epidemiology, Tamoxifen/*administration & dosage, Time Factors
Postens nummer:
45625
Posten skapad:
2007-08-24 11:33
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007