transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Proximities and Knowledge Flows: A Micro-Level Biographical Approach

Författare och institution:
Anders Larsson (Kulturgeografiska institutionen)
Publicerad i:
Paper presented at the 2nd Nordic Geographers Meeting, 15-17 June 2007 Bergen, Norway,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi
Postens nummer:
45615
Posten skapad:
2007-08-24 10:43
Posten ändrad:
2009-03-04 14:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007