transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ambulanskrascher (EMVC) i internationell belysning - en litteraturgenomgång av fenomenet EMVC och en kunskapsöversikt av intresse för skaderegistrering inom EMVC-området i Sverige åren 1990-2005

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
The Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, 13 ( 3 ) s. 148-158
ISSN:
0805-6129
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
INTRODUCTION/PURPOSE: The purpose of this retrospective study was to investigate and analyze the research literature of Emergency Medical Vehicle Collisions (EMVC) during 1990-2005. The study has also a second purpose to investigate and analyze EMVC and injury registration of EMVC in Sweden during this period. CONCLUSIONS: EMVC has become serious injury phenomena in ambulance work. No complete national count of EMVC in the Nordic countries exists. Further studies in the Scandinavian are needed to explore and describe other factors as psychosocial support and crisis intervention contributing to ambulance vehicle occupant injuries, ambulance personnel and their families. However, the present study has several limitations; (1) the statistics of EMVC in Sweden and the statistical conditions in the Scandinavian is not collected by the hospitals, statistical government of the insurance organizations. Further studies are also needed to explore and describe the importance of injury prevention in the area of EMVC. For example could injury registration of EMVC in hospitals bring knowledge concerning the incidence of EMVC. The leadership of Ambulance in hospitals should also evaluate and develop the consequences of incidents when the ambulance driver and ambulance personnel had been driving unrestrained in traffic.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
Emergency Medical Vehicle Collisions, injury prevention, injury registration, education, working conditions, traffic safety, patient safety, ambulance personnel, ambulance work
Postens nummer:
45598
Posten skapad:
2007-08-24 07:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007