transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Försäkringsbranschen och trafikskadade i Sverige och Finland - en studie om skadades upplevelser av bemötande, kompensation och informationstillgång

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Nordisk Försäkringstidskrift (Scandinavian Insurance Quarterly), 80 ( 3 ) s. 301-304
ISSN:
0348-6516
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
1999
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
En majoritet av totalt 836 trafikskadade i Sverige och Finland har upplevt ett mindre bra bemötande av försäkringsbolagen. I Sverige visade sig kvinnorna vara mer otillfredsställda än männen, medan förhållandet i Finland är det omvända. I båda länderna har de skadade rapporterat att de känt en otillfredsställelse med den ekonomiska kompensationen för skadan.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
trafikskador, ekonomisk kompensation, bemötande, information, försäkringsbolag, försäkringsbranschen, Finland, Sverige
Postens nummer:
45596
Posten skapad:
2007-08-24 07:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007