transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ambulanskrascher - ett dolt folkhälsoproblem och högriskområde inom försäkringsbranschen

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Nordisk Försäkringstidskrift (Scandinavian Insurance Quarterly), 86 ( 4 ) s. 361-369
ISSN:
0348-6516
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Varför är det så svårt att mäta förekomst och utbredning av ambulanskrascher i de nordiska länderna? I denna artikel tecknas en helt ny bild av den svenska ambulansflottan. Ambulansolyckor som folkhälsoproblem problematiseras och en probleminventering sker utifrån försäkringsbranschens perspektiv. Artikeln avslutas med förslag till skadepreventiva åtgärder.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
Ambulanskrascher, folkhälsoproblem, försäkringsbolag, försäkringsbranschen
Postens nummer:
45593
Posten skapad:
2007-08-23 21:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007