transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Förmåga till välfärd. Trafikskadades upplevelser och liv - ett drama om bemästring

Capabilities for welfare. Traffic victims experiences and life - a drama of coping

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
ISBN:
91-7054-8706
Antal sidor:
473
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Bokförlaget Fischer & Co
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
1998
Språk:
svenska
Datum för examination:
1998-09-18
Lokal:
Helsingfors universitet, Helsingfors universitet
Sammanfattning (abstract):
I denna doktorsavhandling beskrivs de sociala konsekvenserna av ett av vår tids stora folkhälsoproblem: trafikskadorna. Detta är den första studien i Norden som uppmärksammar de skadades sociala liv efter olyckan och deras olika copingstrategier. Den handikappade människans liv i Finland och Sverige beskrivs ingående och skildras som ett drama i lidande, bemästring och försoning. Dr Med Sc Claes Tingvall, professor vid Monash University Accident Research Centre, Australia har skrivit ett företal.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
Trafikskador, sociala levnadsvillkor, copingstrategier, rehabilitering, socialpolitik
Postens nummer:
45585
Posten skapad:
2007-08-23 20:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007