transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bioterrorism och media

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
ISBN:
91-7111-132-8
Antal sidor:
71
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Meyers förlag
Förlagsort:
Gävle
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Attacker med biologiska och kemiska preparat är ett nytt hot mot institutioner i världen bl.a massmedia. I USA har ett antal medieföretag attackerats med brev som visat sig innehålla mjältbrand. I Sverige utsätts medier för hot och risker med jämna mellanrum. Denna guide om säkerhet och beredskap ger ny kunskap om vad bioterrorism innebär och vilka hotbilder som finns mot medieföretag i Sverige. Den vänder sig också till informationsstrateger vid myndigheter och företag liksom till hälso- och sjukvårdspersonal med intresse för epidemiologiska frågor. Guiden inleds med företal av Gorm Albrechtsen, f.d. chefredaktör vid Herning Folkeblad i Danmark som utsatts för misstänkta pulverbrev samt av Åke Sellström, avdelningschef vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och expert på biologiska och kemiska vapen.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Industriell bioteknik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Farmaceutisk vetenskap ->
Övrig farmaci
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Farmaceutisk vetenskap ->
Toxikologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Veterinärmedicin ->
Medicinsk biovetenskap ->
Biokemi och klinisk kemi
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
Bioterrorism, media, försvaret, Säkerhetspolisen, hotbilder, mjältbrand
Postens nummer:
45583
Posten skapad:
2007-08-23 20:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007