transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

ICT, work-related activities and travel

Författare och institution:
Eva Thulin (Kulturgeografiska institutionen); Bertil Vilhelmson (Kulturgeografiska institutionen)
Publicerad i:
NETCOM, Networks and Communication Studies, 14 ( 1-2 ) s. 5-24
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
45525
Posten skapad:
2007-08-23 14:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007