transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Influence of temperature on radiation-induced inhibition of DNA supercoiling

Författare och institution:
Kerstin Elmroth (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för onkologi); L. J. Erkell (-); Ragnar Hultborn (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för onkologi)
Publicerad i:
Radiat Res, 152 ( 2 ) s. 137-43
ISSN:
0033-7587 (Print)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The influence of subnormal temperatures (2, 15 and 28 degrees C) on the effects of radiation in MCF-7 cell cultures was studied using the fluorescent (halo) nucleoid assay. Increasing the propidium iodide (PI) concentration (0.5-7.5 microgram/ml PI) resulted in relaxation, i.e. in increasing nucleoid area; higher concentrations up to 50 microgram/ml caused rewinding that resulted in nucleoid contraction. Rewinding was inhibited by X irradiation (2, 4 and 8 Gy) in a dose-dependent way. Incubation at subnormal temperature did not influence the nucleoid area but did reduce radiation-induced inhibition of rewinding after 4 Gy. The low temperature (2 degrees C) during rather than prior to irradiation appeared to protect from radiation-induced inhibition of nucleoid rewinding. Decreased temperature during irradiation may change the conditions so as to reduce DNA- matrix damage induced by radiation.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
Nyckelord:
*DNA Damage, DNA, Superhelical/*radiation effects, Dose-Response Relationship, Radiation, Humans, Propidium, *Temperature, Tumor Cells, Cultured
Postens nummer:
45513
Posten skapad:
2007-08-23 14:32
Posten ändrad:
2010-01-26 12:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007