transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

”’The Bad Guy är alltid mer fascinerande än den snälle sheriffen’ Om författaren Stig Larsson och outsiderpositionen”

Författare och institution:
Christian Lenemark (Litteraturvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Dom - och vi : populärvetenskapliga föreläsningar hållna under Humanistdagarna den 28-29 oktober 2006, ( Humanistdag-boken nr 19 ) s. 161-167
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Postens nummer:
45372
Posten skapad:
2007-08-21 11:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007