transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Global Africa: An Introduction

Författare och institution:
Håkan Thörn (Sociologiska institutionen); Elisabeth Abiri (Institutionen för omvärldsstudier av människans villkor, centrum för studiet av mänskliga rättigheter & Museion)
Publicerad i:
Abiri, E. & Thörn, H. (eds) Horizons: Perspectives on a Global Africa, s. pp. 15-27
ISBN:
91-44-03685
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur/Göteborg University
Förlagsort:
Lund/Göteborg
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
45320
Posten skapad:
2007-08-20 14:55
Posten ändrad:
2008-12-03 20:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007