transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Modelling and monitoring epidemics by means of spatio-temporal lattices

Författare och institution:
Eric Järpe (Statistiska forskningsenheten)
Publicerad i:
Proceedings of the Fifth European conference on geostatistics for environmental applications, Springer Verlag,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Statistik
Postens nummer:
45271
Posten skapad:
2007-08-20 11:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007