transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Science Museums in Sweden

Författare och institution:
Jan Nolin (Enheten för biblioteks- och informationsvetenskap); Fredrik Bragesjö (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, vetenskapsteori); Dick Kasperowski (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, vetenskapsteori)
Publicerad i:
Felt, Ulrike (ed): Optimising Public Understanding of Science and Technology, s. 254-260
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Kommunikationsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
Postens nummer:
45253
Posten skapad:
2007-08-20 10:47
Posten ändrad:
2010-01-20 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007