transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Capturing the elusive simplifier

Författare och institution:
Pernilla Jonsson (Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) & Företagsekonomiska institutionen)
ISBN:
91-974642-3-6
Antal sidor:
253
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Datum för examination:
2006-06-17
Lokal:
CG-salen
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
lifestyle, voluntary simplicity, sustainability, consumers, consumer culture
Ytterligare information:
http://hdl.handle.net/2077/16873
Postens nummer:
45227
Posten skapad:
2007-08-17 14:23
Posten ändrad:
2011-01-17 12:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007