transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Well Cemented Total Hip Arthroplasty in Theory and Practice.

Författare och institution:
Göran Garellick (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för ortopedi)
Publicerad i:
Editors Steffen Breusch & Henrik Malchau.,
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Springer Verlag
Förlagsort:
Berlin
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi ->
Ortopedi
Postens nummer:
45214
Posten skapad:
2007-08-17 12:17
Posten ändrad:
2007-08-31 13:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007