transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Free Software & Open Source: The Freedom Debate and its Consequences

Författare och institution:
Mathias Klang (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
Publicerad i:
First Monday, 10 ( 3 )
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Medieteknik ->
Informatics, Computer- and Information Science
Postens nummer:
45207
Posten skapad:
2007-08-17 10:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007