transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Avatar: From Deity to Corporate Property

Författare och institution:
Mathias Klang (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
Publicerad i:
Information, Communication & Society, 7 ( 3 ) s. 389- 402
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Medieteknik ->
Informatics, Computer- and Information Science
Postens nummer:
45203
Posten skapad:
2007-08-17 10:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007