transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A Critical Look at the Regulation of Computer Viruses

Författare och institution:
Mathias Klang (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
Publicerad i:
International Journal of Law and Information Technology, 11 ( 2 )
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Medieteknik ->
Informatics, Computer- and Information Science
Postens nummer:
45201
Posten skapad:
2007-08-17 10:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007