transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Konsumtionsforskningens inriktningar och förutsättningar - en studie av FIK-nätverket

Författare och institution:
Ulrika Holmberg (Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK)); Carina Ejdeholm (Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK))
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
CFK-rapport, ISSN 1653-7491; nr 2006:03
Antal sidor:
23
Publikationstyp:
Rapport
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier
Nyckelord:
konsumtionsvetenskap, konsumtionsforskning, forskarnätverk
Postens nummer:
45171
Posten skapad:
2007-08-16 14:30
Posten ändrad:
2013-12-09 13:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007