transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Expert consensus document on angiotensin converting enzyme inhibitors in cardiovascular disease. The Task Force on ACE-inhibitors of the European Society of Cardiology

Författare och institution:
J. Lopez-Sendon (-); Karl Swedberg (Hjärt-kärlinstitutionen); J. McMurray (-); J. Tamargo (-); A. P. Maggioni (-); H. Dargie (-); M. Tendera (-); Finn Waagstein (Hjärt-kärlinstitutionen); J. Kjekshus (-); P. Lechat (-); C. Torp-Pedersen (-)
Publicerad i:
European heart journal, 25 ( 16 ) s. 1454-70
ISSN:
0195-668X (Print)
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi
Nyckelord:
Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors/adverse, effects/pharmacokinetics/*therapeutic use, Cardiovascular Diseases/*drug therapy, Death, Sudden, Cardiac/prevention & control, Dose-Response Relationship, Drug, Heart Diseases/drug therapy, Humans, Hypertension/drug therapy
Postens nummer:
45170
Posten skapad:
2007-08-16 14:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007