transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Gastrointestinal Symptoms in Type 1 Diabetic Patients, as Compared to a General Population

Författare och institution:
Ann-Christine Mjörnheim (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för öron, näs- och halssjukdomar); Caterina Finizia (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för öron, näs- och halssjukdomar); Göran Blohmé (Institutionen för invärtesmedicin); Stig Attvall (Institutionen för invärtesmedicin); Lars Lundell (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi); Magnus Ruth (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för öron, näs- och halssjukdomar)
Publicerad i:
Digestion,
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Oto-rino-laryngologi
Nyckelord:
Gastrointestinal symptoms, Diabetes mellitus, Type 1 diabetes, Reflux disease diabetes complications
Postens nummer:
44939
Posten skapad:
2007-08-14 13:26
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007