transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hypopharyngeal Acic Exposure: An Independent Risk Factor for Laryngeal Cancer

Författare och institution:
Åke Geterud (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för öron, näs- och halssjukdomar); Mogens Bove (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för öron, näs- och halssjukdomar); Magnus Ruth (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för öron, näs- och halssjukdomar)
Publicerad i:
Laryngscope, 113 s. 2201-2205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Oto-rino-laryngologi
Nyckelord:
Gastroesophageal reflux, acid exposure, extraesophageal complications, laryngeal cancer, pH monitoring
Postens nummer:
44921
Posten skapad:
2007-08-14 11:16
Posten ändrad:
2010-01-26 12:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007