transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Statistisk övervakning för ekonomiska beslut

Författare och institution:
David Bock (Statistiska forskningsenheten)
Publicerad i:
Qvartilen, 20 ( 1 ) s. 8-10
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Statistik
Postens nummer:
44825
Posten skapad:
2007-08-13 11:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007