transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Det dubbla tilltalet i brevet till den verkliga läsaren i Søren Kierkegaards Gjentagelsen

Författare och institution:
Camilla Brudin Borg (Litteraturvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Den litterära textens förändringar: studier tillägnade Stina Hansson, s. 190-199
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Konst
Nyckelord:
Kierkegaard, brevteori, läsare, rolltagande
Postens nummer:
44800
Posten skapad:
2007-08-09 18:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007