transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The occurrence and potential origin of asphaltite in bedrock fractures, Forsmark, central Sweden

Författare och institution:
Björn Sandström (Institutionen för geovetenskaper); Eva-Lena Tullborg (-); Trinidad de Torres (-); José Eugenio Ortiz (-)
Publicerad i:
Bulletin of the Geological Society of Finland, Special Issue 1. The 27th Nordic Geological Winter Meeting Abstract Volume, s. 140
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Geologi ->
Berggrundsgeologi och petrologi
Postens nummer:
44762
Posten skapad:
2007-08-08 13:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007