transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Forsmark site investigation. 40Ar/39Ar (adularia) and Rb-Sr (adularia, prehnite, calcite) ages of fracture minerals

Författare och institution:
Björn Sandström (Institutionen för geovetenskaper); Laurence Page (-); Eva-Lena Tullborg (-)
Antal sidor:
31
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Svensk Kärnbränslehantering AB
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Geologi ->
Berggrundsgeologi och petrologi
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Geologi ->
Mineralvetenskap
Ytterligare information:
Svensk Kärnbränslehantering AB P-06-213
Postens nummer:
44758
Posten skapad:
2007-08-08 12:53
Posten ändrad:
2007-08-08 12:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007