transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Människor och ekonomi: En studie av hur säljare använder ekonomisystemen i tre framgångsrika företag

Författare och institution:
Inga-Lill Johansson (Företagsekonomiska institutionen)
ISBN:
ISBN 91-7246-077-6
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Bokförlaget BAS
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1989
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
44734
Posten skapad:
2007-08-07 13:35
Posten ändrad:
2007-11-09 13:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007