transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

To enhance Students' Learning Outcomes in Accounting by a New Teaching Methodology

Författare och institution:
Airi Rovio-Johansson (Gothenburg Research Institute (GRI) & Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning); Marie Lumsden (Företagsekonomiska institutionen, Externredovisning och företagsanalys)
Publicerad i:
Article presented at the 19th Nordic Academy of Management Conference, August 9-11, Bergen, Norway.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
44732
Posten skapad:
2007-08-07 13:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007