transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Review of Peter Doyle: Echo and Reverb: Fabricating Space in Popular Music Recording, 1900–1960

Författare och institution:
Alf Björnberg (Institutionen för kultur, estetik och medier)
Publicerad i:
Music & Letters, 88 ( 2 ) s. 379–382
ISSN:
0027-4224
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
HUMANIORA ->
Konst ->
Musikvetenskap
Postens nummer:
44708
Posten skapad:
2007-08-06 15:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007