transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The efficacy of oral treatment with pramiconazole in pityriasis versicolor: a phase II a trial

Författare och institution:
Jan Faergemann (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för hud, plastik och öron); J. Ausma (-); L. Vandeplassche (-); M. Borgers (-)
Publicerad i:
Br J Dermatol, 156 ( 6 ) s. 1385-8
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Dermatologi och venereologi
Postens nummer:
44693
Posten skapad:
2007-08-06 13:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007