transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Brukslitteratur, skönlitteratur och medkänslans estetik. Betraktelse över läsarter

Författare och institution:
Beata Agrell (Litteraturvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Den litterära textens förändringar. Studier tillägnade Stina Hansson, s. 87–99
ISBN:
978-91-7139-793-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Symposion
Förlagsort:
Stockholm/ Stehag
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Receptionsteoretisk och responsestetisk ansats. Diskussion av den skönlitterära textens möjligheter att via olika retoriska grepp styra läsandet. Åskådningsexempel: Margareta Ekströms novell "Långt lidet" (i samlingen Överfallet, 1963).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
HUMANIORA ->
Konst
Nyckelord:
Adorno T, Ekström Margareta, Främmandegöring, Iser W, Jauss H R, Litteraturvetenskap, Receptionsestetik
Postens nummer:
44682
Posten skapad:
2007-08-06 12:09
Posten ändrad:
2010-03-16 10:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007