transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Photodynamic therapy for acne vulgaris: a pilot study of the dose-response and meachanism of action

Författare och institution:
Camilla Hörfelt (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för hud, plastik och öron); Bo Stenquist (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för hud, plastik och öron); Olle Larkö (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för hud, plastik och öron); Jan Faergemann (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för hud, plastik och öron); Ann-Marie Wennberg (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för hud, plastik och öron)
Publicerad i:
Acta Derm Venereol, 87 s. 325-329
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Dermatologi och venereologi
Nyckelord:
acne, delta-aminolaevulinic acid, dose-response, photodynamic therapy, propionibacterium acnes, sebum
Postens nummer:
44673
Posten skapad:
2007-08-05 16:41
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007