transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Frihet och fakticitet : om oordning, ordning, lydnad och frihet i Sven Delblancs roman Prästkappan. Diss. 1983

Författare och institution:
Beata Agrell (Litteraturvetenskapliga institutionen)
ISBN:
91-7374-048-9
Antal sidor:
282
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Korpen
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1982
Språk:
svenska
Datum för examination:
1983-01-21
Lokal:
Aulan, Litteraturvetenskapliga inst., St. Nygat. 23–25, Göteborgs universitet
Opponent:
Docent Ola Holmgren, Litteraturvetenskapliga inst., Stockholm
Sammanfattning (abstract):
Undersökning av samspelet mellan existentiell problematik och berättarteknik i Sven Delblancs roman Prästkappan (1963) med stöd av J P Sartres fenomenologi, Paul Ricoeurs hermeneutik och Michail Bachtins litteraturteori.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi
HUMANIORA ->
Konst
Nyckelord:
Delblanc Sven, Bachtin Michail, hermeneutik, litteraturhistoria 1900-tal, motiv, Ricoeur Paul, roman, Sartre J P
Postens nummer:
44672
Posten skapad:
2007-08-04 17:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007