transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Teori och läsning: till frågan om den teoretiska praktiken

Författare och institution:
Beata Agrell (Litteraturvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Tidskrift för litteraturvetenskap, 2003 ( 4 ) s. 37–50
ISSN:
1104-0556
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Diskussion av litteraturvetenskapliga läsarroller och receptionsestetiska problem.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
HUMANIORA ->
Konst
Nyckelord:
receptionsestetik, litteraturteori, litteraturvetenskap
Postens nummer:
44663
Posten skapad:
2007-08-04 16:40
Posten ändrad:
2010-03-15 14:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007