transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Komparatism, intertextualitet och inventio. Om vad som kan göras med (det som gjorts med) ett 1600-talsmanuskript

Författare och institution:
Beata Agrell (Litteraturvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Tidskrift för litteraturvetenskap (TFL), 1987 ( 3 ) s. 43–73
ISSN:
0282-7913
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1987
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Analys av litteraturvetenskaplig metodik (komparatism/ intertextualitetsstudier) i Stephen Mitchells bok Job in female garb : studies on the autobiography of Agneta Horn (1985).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
HUMANIORA ->
Konst
Nyckelord:
Horn Agneta, intertextualitet, Jobs bok, komparatism, Mitchell Stephen A.
Postens nummer:
44651
Posten skapad:
2007-08-04 13:45
Posten ändrad:
2007-08-04 13:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007