transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Berätta, förklara och uppenbara. Om textens intentionalitet i Sven Delblancs Prästkappan

Författare och institution:
Beata Agrell (Litteraturvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Perspektiv på prosa. Göteborgsstudier i litteraturvetenskap tillägnade Peter Hallberg och Nils-Åke Sjöstedt. Red Birgitta Ahlmo-Nilsson, Sverker Göransson & Hans-Erik Johannesson, s. 217-293
ISBN:
91-86270-01-X
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1981
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Receptionsestetisk studie av Sven Delblancs roman Prästkappan (1963). Undersöker hur en i texten inskjuten berättelse speglar den omslutande textens och därmed förebildar en läsarposition.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap
HUMANIORA ->
Konst
Nyckelord:
Delblanc Sven, mise-en-abîme, receptionsestetik
Postens nummer:
44637
Posten skapad:
2007-08-03 23:06
Posten ändrad:
2010-03-16 11:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007