transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Selested oxidized fragrance terpenes are common contact allergens

Författare och institution:
Mihaly Matura (Institutionen för kemi & Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för dermatologi och venereologi); Maria Sköld (Institutionen för kemi); Anna Börje (Institutionen för kemi); Klaus E Andersen (-); Magnus Bruze (-); Peter Frosch (-); An Goossens (-); Jeanne D Johansen (-); Cecilia Svedman (-); Ian R White (-); Ann-Therese Karlberg (Institutionen för kemi)
Publicerad i:
Contact Dermatitis, 52 s. 320-3428
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Dermatologi och venereologi
Nyckelord:
allergic contact dermatitis, autooxidation, caryophyllene, fragrance allergy, fragrance mix, hydroperoxides, linalool, myrcene, oxidation products, patch testing
Postens nummer:
44541
Posten skapad:
2007-07-27 15:24
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007