transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Varför blir det detta pris?

En studie i hur kommuner sätter sina tomtpriser

Författare och institution:
Daniel Lindin (Förvaltningshögskolan); Josip Mrnjavac (Förvaltningshögskolan)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Förvaltningshögskolans rapporter / Göteborgs universitet, ISSN 1401-7199 ; nr 64
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolans rapporter
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Förvaltningsprogrammet vid Förvaltningshögskolan leder fam till politicies magisterexamen. Under den avslutande åttonde terminen genomför studenterna ett självständigt examensarbete som vid terminens slut är föremål för seminariebehandling och examination. Ett utmärkt examensarbet vårterminen 2004 var "- Varför blir det detta pris? En studie i hur kommuner sätter sina tomtpriser" författad av Daniel Lindin och Josip Mrnjavac. Föreliggande rapprot i Förvaltningshögskolans rapportserie är en något omarbetad version av examensarbetet

I motsats till vad som gäller för de flesta kommunala prissättningssituationer omfattas inte markpriser av självkostnadsprincipen. Därmed kan kommuner låta sina markpriser variera med efterfrågan. Författarnas slutsats är just detta; marknaden påverkar kommuners tomtpriser i mycket hög utsträckning. Daniel Lindin och Josip Mrnjavac har genom sin studie bidragit till kunskap om kommuners markprissättning och författarna visar att efterfrågan är en mer betydelsefull förklaringsvariabel för tomtpriset än kostnaderna.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Nyckelord:
kommunal förvaltning, tomtpriser
Postens nummer:
44391
Posten skapad:
2007-07-20 15:52
Posten ändrad:
2007-10-26 11:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007