transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

« L’histoire de Léo ». La première version de « l’épisode de l’amant »

Författare och institution:
Eva Ahlstedt (Institutionen för romanska språk, avdelningen för franska och italienska)
Publicerad i:
Moderna Språk, CV ( 2 ) s. 193-204
ISSN:
0026-8577
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2001
Språk:
franska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Romanska språk ->
Franska språket
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Postens nummer:
44377
Posten skapad:
2007-07-20 14:53
Posten ändrad:
2007-07-23 14:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007