transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Femmes révoltées, femmes soumises : quelques réflexions sur les images de la femme dans la littérature française de Racine à nos jours

Författare och institution:
Eva Ahlstedt (Institutionen för romanska språk, avdelningen för franska och italienska)
Publicerad i:
Moderna Språk, XCII ( 2 ) s. 196-205
ISSN:
0026-8577
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1998
Språk:
franska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Romanska språk ->
Franska språket
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Postens nummer:
44375
Posten skapad:
2007-07-20 14:51
Posten ändrad:
2007-07-23 14:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007