transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ekonomisk ojämlikhet. Inkomstfördelning och inkomstskillnader i Sverige under 1980- och 1990-talen.

Författare och institution:
Stefan Schedin (Sociologiska institutionen)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Göteborg studies in sociology, ISSN 1650-4313; nr 17
ISBN:
97-974437-3-5
Antal sidor:
191
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Datum för examination:
2003-10-17
Lokal:
Sappören, Sprängkullsgatan 25, Göteborgs universitet
Opponent:
Professor Björn Halleröd Sociologiska inst. Umeå universitet
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
44346
Posten skapad:
2007-07-20 10:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007