transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Place, Place Attachment and Mobility. Three sociological studies.

Författare och institution:
Per Gustafson (Sociologiska institutionen)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Göteborg studies in sociology, ISSN 1650-4313; nr 6
ISBN:
91-974106-3-2
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Datum för examination:
2002-04-12
Lokal:
Sappören, Sprängkullsgatan 25, Göteborgs universitet
Opponent:
Docent Mats Franzén, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Ytterligare information:
http://hdl.handle.net/2077/15517
Postens nummer:
44327
Posten skapad:
2007-07-19 15:34
Posten ändrad:
2010-05-03 12:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007