transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Förskolebarnets relation till sin familj: Förändrade förutsättningar och föreställningar 1950-1990.

Författare och institution:
Bo Blomquist (Sociologiska institutionen)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Göteborg studies in sociology, ISSN 1650-4313; nr 4
ISBN:
91-974106-0-8
Antal sidor:
256
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2001
Språk:
svenska
Datum för examination:
2001-06-05
Lokal:
Sappören, Sprängkullsgatan 25, Göteborgs universitet
Opponent:
Professor, Lars Dencik, Institut for psykologi, filosofi og videnskabsteori, Roskilde Universitetscenter
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Ytterligare information:
http://hdl.handle.net/2077/15296
Postens nummer:
44325
Posten skapad:
2007-07-19 15:25
Posten ändrad:
2010-04-22 12:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007