transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ungdomens problem på arbetsmarknaden.

Redaktör(er):
Inga Hellberg (Sociologiska institutionen)
Antal sidor:
209
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1977
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Ytterligare information:
Nr 11 i Sociologiska institutionens monografiserie
Postens nummer:
44304
Posten skapad:
2007-07-19 14:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007