transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Keeping in Touch. The Relation between Old People and their Adult Children.

Författare och institution:
Lawrence A. Teeland (Sociologiska institutionen)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Monografier utgivna av Sociologiska institutionen vid Göteborgs universitet / Monograph from the Department of Sociology, University of Gothenburg, ISSN 0072-5102; nr 16
Antal sidor:
194
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1978
Språk:
engelska
Datum för examination:
1978-04-07
Lokal:
Sal 1, Karl Johansgatan 27 A-B, Göteborgs universitet
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
44299
Posten skapad:
2007-07-19 13:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007