transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Program och realitet. Förändringsstrategier i arbetslivet.

Författare och institution:
Kristina Håkansson (Sociologiska institutionen)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Monografier utgivna av Sociologiska institutionen vid Göteborgs universitet / Monograph from the Department of Sociology, University of Gothenburg, ISSN 0072-5102; nr 45
ISBN:
91-628-0330-1
Antal sidor:
99
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1991
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
44251
Posten skapad:
2007-07-18 14:30
Posten ändrad:
2007-07-18 15:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007